Painting & Coating Industrial

  • ทาสีน้ำอะคริลิก สีน้ำมัน มาตรา JOTUN , TOA และสี EPOXY , PU
  • อาคารผนังโรงงาน และตึกประเภทต่างๆ และสีประเภททนรังสี UV
  • งานประเภทโครงสร้างเหล็ก ท่อเหล็ก ท่อต่างๆ รวมถึงบ่อและถัง
  • มีความเงางามและสวยงาม ใช้ตัวรองพื้นกันสนิมพิเศษ
  • มีทีมงานโรยตัวและนั่งร้านสำหรับอาคารสูง
  • มีการรับประกันผลงาน และใส่ใจในรายละเอียดต่างๆ

image center
image center
image center