Ceramic Liquid Insulation

  • ระบบเคลือบดาดฟ้าหลังคากันรั่วซึม และรอยแตกร้าวของอาคาร
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานบนดาดฟ้าให้สามารถทนแสงแดดและสะท้อนความร้อน
  • มีความยืดหยุ่นสูง ช่วยลดปัญหาเรื่องรอยแตกร้าวที่เกิดจากโครงสร้างอาคาร
  • มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
  • ทำความสะอาดง่าย
  • ไร้รอยต่อมีความสวยงาม

image center
image center
image center